با سلام

این قسمت فقط فضایی برای پخش فیلم های تل2پلاس است

و غیر از این چیز دیگری وجود ندارد

برای مشاهده فیلم های بیشتر به تل2پلاس باز کردید

باتشکر